İlan Verme Kuralları Araç Model

İlan Verme Kuralları

DİKKAT! AŞAĞIDAKİ ÜYELİK MADDERİNİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

“Aracmodel.com’un belli bölümlerini kullanabilmek için üye olmanız ve üye olabilmeniz için de aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir. Üyelik sisteminin sizlere sunmuş olduğu farkları kısa sürede yaşayacağınızı belirterek aracmodel.com ilan sitemize
hoş geldiniz diyoruz.”

1. İşbu “Üyelik Sözleşmesi” (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), aracmodel.com ilan sitesi (bundan böyle aracmodel.com/Aracmodel.com olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.aracmodel.com internet adresinde ürün alımı veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle “KULLANICI” veya “ÜYE” olarak anılacaktır) ile aracmodel.com arasında üye kayıt aşamasında yapılacaktır.

2. www.aracmodel.com üyeliğiniz “üyelik formunu” eksiksiz doldurmanızın ardından aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan “KULLANICI” kayıtsız şartsız taahhüt eder. “Üyelik başvuru formu”na bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz, doğru ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur.

3. “KULLANICI”LAR, işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

4. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusunun tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, aracmodel.com tarafından kabulü ile “ŞÖZLEŞME” karşılıklı kabul edilmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5. aracmodel.com, “SÖZLEŞME”yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. aracmodel.com, önceden bir bildirime veya herhangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, aracmodel.com ilan web sitesinin kullanım amacını, şeklini ve usullerini, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini, verilen hizmetleri, değiştirebilir, sizden bilgi ve belgeler talep edebilir, ilan Web sitesini iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, sizin ilan web sitesini kullanmanızı engelleyebilir. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da Aracmodel.com mesul tutulamaz.

6. “KULLANICI”LAR, www.aracmodel.com içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel olarak hazırlanan sayfaları ve ön plan alanlarını kullanabilirler. Bu tip hizmetleri tercih eden üyelerimiz, bununla ilgili ayrıştırılmış ücretleri ödemek mecburiyetindedirler. “KULLANICI”LAR’a tahsis edilen alanlarda mevzuatın gerektirdiği kullanıcı bilgilerinin güncel, tam ve doğru olarak bulundurulması sorumluluğu “KULLANICI”LAR’dadır.

7. Aksi belirtilmediği takdirde, aracmodel.com ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretleri Türk Lirası olarak hesaplayacak ve tahsil edecektir. “KULLANICI”LAR, aracmodel.com üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı kabul ve beyan eder.
aracmodel.com, web sitesinin KULLANICILAR tarafından ne şekilde kullanılacağını, “KULLANICI”LAR’ın birbirleriyle ne şekilde iletişim kuracaklarını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, web sitesinin hangi fonksiyonları yerine getireceğini, içeriğin kapsam ve niteliğini belirlemeye, web sitesi üzerinden yapılacak alım satımlara ilişkin koşul ve sınırlar koymaya, istediği zamanda ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve web sitesinin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. “KULLANICI”, aracmodel.com’un bu yetkisini kabul etmiş ve buna uygun hareket etmeyi taahhüt etmiştir.

8. www.aracmodel.com siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz. Aracmodel.com, www.aracmodel.com üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı yanıltmaya yönelik eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren kullanıcıların tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

9. Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ilan verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak www.aracmodel.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu “KULLANICI” veya “KULLANICILAR” hakkında bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

10. Aracmodel.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği “KULLANICI”LAR”IN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

11. www.aracmodel.com’un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri aracmodel.com tarafından saklanacaktır.

12. Üyelikleri, sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen “KULLANICI”LAR dışında, üyeliklerini iptal eden “KULLANICI”LAR”, aracmodel.com kullanıcı destek hattına başvurma suretiyle üyeliklerini yenileyebilirler.

13. Aracmodel.com tüm iyi niyetine ve çalışmalarına rağmen, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

14. www.aracmodel.com 'un amacı, herkesin ilan verebileceği 24 saat açık bir sanal oto pazarı ve diğer ilan hizmeti sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse üyelerin girdileri yönünden www.aracmodel.com 'a hiçbir sorumluluk yüklenemez. “KULLANICI”LAR arasındaki hiçbir işlemde, aracmodel.com’un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

15. İsim veya marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz. “KULLANICI”, web sitesini haksız rekabet yaratmak, diğer üyelere zarar vermek, rakiplerini zor duruma düşürmek, kara para aklamak amacıyla veya yasal olmayan, kanunen yasak, ahlaka aykırı mal ve hizmet işlemleri yapmak için kullanamaz. “KULLANICI”, web sitesi kanalıyla yapacağı her bir işlemin, ilgili hukuk düzeninin koyduğu ithalat, ihracat, gümrük, kambiyo, standartlar hakkındaki hükümler de dahil olmak üzere tüm mevzuata uygun olacağını, gerekli tüm izin ve ruhsatları alacağını, yasalara aykırı davranmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple aracmodel.com’a rücu kesinlikle mümkün değildir. Üye, aracmodel.com’un ve diğer üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, bu hakları kullanmamayı, kopyalamamayı, tescil ettirmemeyi, bu hakları dolaylı da olsa ihlal etmemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, web sitesini sadece kendi ihtiyacı için kullanabilir. Web sitesini gelir elde etmek amacıyla veya başka amaçlarla başkalarına kullandıramaz. 3. Şahıslara devredemez ve aktaramaz.

17. www. aracmodel.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile aracmodel.com’un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, “KULLANICI”LAR”,
www.aracmodel.com’daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, aracmodel.com’un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu “SÖZLEŞME”yi onaylayarak ve www.aracmodel.com’a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder. aracmodel.com sadece, kendisine sunulan bilgilere göre, sisteme dahil diğer üyelerin gerçekten var olduğuna kanaat getirdiğini ve bu nedenle bu kişilerin fiktif kişiler olmadığını garanti eder. Aracmodel.com, “Üye”yle diğer “üye”ler arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aracmodel.com hiçbir şekilde, diğer üyelerin “KULLANICI” ile “sözleşme” yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını, verilen malların ayıpsız olacağını ve benzer diğer hususları garanti etmez. Aracmodel.com, “KULLANICI”nın gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiçbir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı “KULLANICI”ya aittir.

18. Aracmodel.com’un tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, alt yapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, aracmodel.com hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez. aracmodel.com, web sitesini mevcut haliyle “KULLANICI”LAR”ın kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden Aracmodel.com’un, işbu sözleşme altında açıkça taahhüt ettiği hususlar dışında “KULLANICI”LAR”a karşı hiç bir sorumluluğu yoktur. “KULLANICI”, “sözleşme”nin ihlal edildiği ve/veya kendisinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı iddialarıyla veya diğer sebeplerle aracmodel.com’dan hiçbir talepte bulunamaz.

19.
Kullanıcı Sözleşmesini ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasını kabul ediyor ve kullanıcı deneyimimin geliştirilmesi için aracmodel.com verilerimi işleyebileceği hususunda açık rıza veriyorum.
 
20. Aracmodel.com ve “KULLANICI”, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

21. Aracmodel.com, yasal tebligat yollarının yanı sıra, işbu sözleşme kapsamında “Üye”ye yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) “Üye”ye gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.

22. İşbu sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri yazılı bir bildirimde bulunarak ve fakat bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Ancak, fesih bildiriminin aracmodel.com’a ulaştığı ana kadar satın alınmış olan üyeliklerden ARACMODEL.COM aracmodel.com Aracmodel.com alacakları tam olarak ödenir. Peşin ödenmiş üyelik hizmetlerinden iade yapılmaz.

23. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda Gaziantep mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkilidir. Bu uyuşmazlıklarda, aracmodel.com’un defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. Taraflar, elektronik ortamda ve web sitesi üzerinden ya da çağrı merkezi tarafından gerçekleştirilen işlemlere ait, aracmodel.com tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının ve ses kayıtlarının da kesin delil niteliği taşıyacağı konusunda mutabık kalmışlardır

Yirmiüç (23) maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir. Geniş içeriğe sahip olan ilan sitemiz www.aracmodel.com’u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Siz değerli ziyaretçilerimizi tanıyabilmek, ihtiyaçlarınıza kısa sürede cevap verebilmek ve gerçekçi bir yayını iletebilmek adına üyelik sistemi kullanıyoruz. Bu nedenle aracmodel.com’un belli bölümlerini kullanabilmek için üye olmanız ve üye olabilmeniz için de aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Üyelik sisteminin sizlere sunmuş olduğu farkları kısa sürede yaşayacağınızı belirterek aracmodel.com ailesine tekrar hoşgeldiniz diyoruz.