Gizlilik Politikası Araç Model

Gizlilik Politikası

Aracmodel.com ilan sitesinin tüm hakları www.aracmodel.com ilan sitesine aittir.

1- Aracmodel.com tüm bireysel ve kurumsal üyelerinin üye bilgilerini, güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda koruyan interaktif bir platform olmayı hedeflemektedir.

2- Aracmodel.com “Üye”nin siteyi aşağıdaki Gizlilik Prensipleri'ne veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse ve/veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda aracmodel.com Gizlilik Prensipleri'nde öngörülen diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir.

3- Aracmodel.com vermiş olduğunuz bilgilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak gelişen teknolojiye uygun teknik önlemlerle desteklenmektedir.

4- Aracmodel.com, kullanıcıların kendisine 
www.aracmodel.com adlı ilan sitesi (“aracmodel.com ") üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgilerini üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

5- Aracmodel.com, kişisel bilgileri, üçüncü kişilere, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.

6-Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve ilan Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, aracmodel.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

7- Aracmodel.com, ilan Web Sitesi vasıtasıyla ilan Web Sitesi'ne üyelik kazanılması için kullanıcıların kendileriyle ilgili talep edilen bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, adres, e-posta adresleri gibi) aracmodel.com veya iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır.

8- Aracmodel.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya ilan Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler aracmodel.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

9- Aracmodel.com, ilan Web Sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir. aracmodel.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. aracmodel.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

10- Aracmodel.com, kullanıcılar ve kullanıcıların ilan Web Sitesi'ni kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi'ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi'ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. ilgi alanlarına göre hedefe yönelik olarak gösterilir

11- Aracmodel.com , işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman ilan Web Sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Aracmodel.com'un değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri ilan Web Sitesi'nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

12- Aracmodel.com üyeleri, site üzerinde beğendikleri haber, yazı ya da arama sonuçlarını yakınlarına ya da arkadaşlarına gönderebilmektedir.

13- Aracmodel.com üye ve ziyaretçilerinin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve site etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.


14- Bireysel ve kurumsal üyelerimizin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak aracmodel.com üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşımınız sağlanmaktadır.

15- “Kullanıcı”nın Siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. “Kullanıcı” adı ve şifrenizin gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandıramazsınız. “Kullanıcı” adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan aracmodel.com sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük “Üye”ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, “Üye”ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir.

16- Şifrenin/şifrenizin izinsiz kullanımının tespit edilmesi durumunda aracmodel.com bilgilendirilmelidir.

17- Aracmodel.com “üye”si olarak belirlenen güvenlik/gizlilik prensiplerine uymayan ve dikkate almayan bireysel ve kurumsal üyelerden aracmodel.com güvenlik/gizlilik prensiplerinin aksi yönünde bir durumla karşılaşması halinde aracmodel.com sorumluluk taşımamaktadır. Bu tür olumsuz bir durumla karşılaşıldığı takdirde
aracmodel@gmail.com ceya info@aracmodel.com adreslerinden irtibata geçilmesi ayrıca önerilmektedir.

18-
Üye, Siteye üye olarak, işbu Üyelik Sözleşmesinin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini gayrikabili rücu kabul ettiğini ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.